Wysyłka GRATIS! dla zamówień na kwotę minimum 199zł brutto


Zwroty


Masz  prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres INFOBIOS Andrzej Olszewski. Oświadczenie można wysłać pisemnie na adres INFOBIOS Andrzej Olszewski ul. Składowa 7 lokal 7, 15-399 Białystok lub pocztą elektroniczną na e-mail: biuro@alkopartner.pl. Przykładowy wzór odświadczenia jest dostępny poniżej:

 

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

INFOBIOS Andrzej Olszewski

ul. Składowa 7 lokal 7

15-399 Białystok

Tel. 534 455 566, 85 8744 331

E-mail: biuro@alkopartner.pl


Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….………………………………………………………………………………………………………….
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ………………………………………………… .Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres ………………………………………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

 

Poniżej znajdziesz pełne pouczenie o odstąpieniu od umowy

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym wszedłeś/weszłaś w posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie towarów.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas:

INFOBIOS Andrzej Olszewski,

ul. Składowa 7 lokal 7

15-399 Białystok

tel. 534 455 566, 85 8744 331 (opłata zgodna z cennikiem właściwego operatora), biuro@alkopartner.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał(a) informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś/aś się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

a) Odeślij nam towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś/aś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz towary przed upływem terminu 14 dni.

b) Będzisz musiał/a ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

c) Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikających z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.